Lavie Spa HCM

29 Huỳnh Tịnh Của, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

Phone: +84 8 3820 5739 – 84 939 308 189
email: spa.lavie.sofri@gmail.com

 

33/7 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

Phone: +84 8 3601 8810 – 84 901 495 909

Email: spa.lavie.sofri@gmail.com

Feedback Form

Your Contact